1 februarie

Drept la replică

                                                    Drept la replică

          cu privire la publicarea unui articol de presă pe unul din site-urile de stiri

                                                din Municipiul Gherla

 

Potrivit Art. 51, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul anual propriu, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare a funcționarilor publici organizata la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice. De asemenea, angajatorul are obligația, conform art. 190 din Codul muncii, de a asigura participarea personalului contractual la cursuri de formare profesională: cel puțin o data la 2 ani dacă are cel puțin 21 de salariați și cel puțin o dată la 3 ani, dacă are sub 21 de salariați, prin participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din strainătate.

În acest sens, autoritățile și instituțiile publice au obligația să comunice anual Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii, planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici, precum și fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici, organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice.

Perfecționarea profesională este un drept al funcționarilor publici și reprezintă o obligație pentru instituții sau autorități publice.

Perfecționarea funcționarului public trebuie să reprezinte o preocupare deopotrivă a instituțiilor și autorităților publice dar și a fiecărui funcționar în parte și trebuie făcută permanent astfel încât cetățenii Municipiului Gherla să beneficieze de servicii de calitate.

În acest sens Primăria Municipiului Gherla, a fost beneficiara, în anul 2017, a unui proiect european cu titlul “Un nou început – Acum pentru Gherla – incluziune socială pentru dezvoltare durabilă, proiect care s-a concretizat prin depunerea la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care în urma evaluării naționale a ocupat locul 12 dintru-un număr de 49 de strategii depuse. Astfel echipa Primariei Municipiului Gherla, a obținut pentru comunitatea noastră o sumă de aproximativ 6.500.000 Euro, bani ce vor puta fi atrași prin diverse proiecte care vor contribui la o dezvoltare durabilă a comunității.

Înapoi la știri și anunțuri