26 ianuarie

Anunț PUD TOFAN DENISA-ALEXANDRA-Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități

ANUNŢ   IMPORTANT

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că TOFAN DENISA-ALEXANDRA, cu domicilul în Gherla, Str. Dejului, nr. 9,  Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Salciei, f.n., în UTR 11, în scopul “Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 9,65 m față de stradă și la 1,00 m față de limita de proprietate de la est.

        Construcția nouă va avea regim de înălţime P+E şi o suprafaţă construită de aprox. 127,7 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 12.02.2018, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Salciei f.n., iniţiată de TOFAN DENISA-ALEXANDRA.

       Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

Data   25.01.2018

Înapoi la știri și anunțuri