17 ianuarie

Căsătorii pentru data de 20.01.2018

1. Zsoldos Lucian-Ioan 27, ani din Gherla și Iuoraș Ana-Maria 30 ani din Gherla ora 14,30

2. Rigmany Ioan 45, ani din Gherla și Ivasuc Mihaela 45 ani din Gherla orele 15

 

În temeiul art. 285 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe al legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Înapoi la știri și anunțuri