10 ianuarie

Implementarea sistemului video în municipiul Gherla

Implementarea sistemului video prin care Primăria vrea să monitorizeze tot ce mișcă în oraș, pentru sporirea siguranţei cetăţenilor şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, a fost aprobat prin lista de investiţii anexă la bugetul anului 2016, în sensul achiziţionării prin intermediul SEAP a serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate, la care s-au înscris 5 firme ofertante, lucrarea fiind adjudecată de către SC Business Analysis & Strategy Consulting SRL din București care a avut cel mai scăzut preț și anume 27900 lei fără TVA. Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții mai sus menționat au fost aprobați prin HCL 141 din 23.02.2017.

                În Devizul General întocmit conform HG 907/2016, la capitolul 3.4 “Organizarea procedurilor de achiziție“, în vederea executării achizițiilor publice există prevăzute cheltuieli aferente acestui serviciu. Ca urmare, s-a achiziționat de pe SEAP serviciul de consultanță în vederea analizării, implementării, adjudecării achiziției și executării lucrării.

Valoarea totală a investiției fără TVA este de 540,715 mii lei din care C+M 110,971 mii lei pentru lucrăile de construcții –montaj.

                Sistemul de supraveghere va fi gestionat de către Poliția Locală a Municipiului Gherla și va asigura prevenirea și descoperirea faptele antisociale, ordinea și liniștea publice a orașului, climatul de siguranță publică și supravegherea traficului rutier.

Înapoi la știri și anunțuri