9 ianuarie

Modernizarea Târgului destinat comercializării animalelor vii din Gherla

Târgul destinat comercializării animalelor vii și centrul de tăiere sezonieră a tineretului ovin și caprin urmează sa fie modernizat, conform studiului de fezabilitate ,,Modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Gherla, jud. Cluj, aprobat de consiliul local prin HCL 119 din 21.12.2017.

            Acest studiu a fost derulat de către firma SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL, care a câștigat contractul de achiziție publică în valoare de  22.800 lei TVA inclus, serviciile prestate incluzând întocmirea documentației SF, reactualizarea Devizului General până la contractarea execuției lucrării, întocmire documentație obținere avize și acorduri necesare.

             Studiul cuprinde lucrările necesare și costurile estimate prin care târgul va fi modernizat conform normelor sanitar veterinare în vigoare. Următorii pași în îndeplinirea obiectivului de investiție sunt obținerea avizelor și a documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor și execuția propriu-zisă, care vor fi supuse unor noi proceduri de achiziții publice prin SEAP.

             Studiul de fezabilitate a fost întocmit în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor.Valoarea totală a investiției fără TVA este 2873,75754 mii lei, din care C+M este 1860,59170 mii lei fără TVA care vor fi alocați lucrărilor efective.

             Este important ca în sfârșit târgul să funcționeze în condițiile impuse de uniunea europeană și că acest loc nu se va distruge și nu va deveni total nefuncțional. În zona noastră există o mulțime de fermieri și crescători de animale și este important să consumăm carne de la animalele crescute cu grijă și sacrificate în condiții corecte.

Înapoi la știri și anunțuri