22 noiembrie

Furnizare Uniforme Politia Locală Gherla (anunț SEAP nr. 140030 /22.11.2017)

Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr.140030  din data de 22.11.2017  publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri

Documentele achizitiei:

1. Anunț de publicitate 

2. Caiet de sarcini

3. Formulare

4. Proiect de contract

Termen limită de primire a ofertelor de preț în catalogul SEAP este de  27.11.2017, ora 12.00

Informatii suplimentare:

! Pentru a asigura identificarea ofertelor de pret in catalogul SEAP , operatorii economici sunt rugați să transmita un e-mail la adresa oltean_alinaf@yahoo.com   în care să confirme încărcarea ofertei, să mentioneze denumirea pozitiei și data si ora la care a fost postată oferta în catalogul electronic SEAP(print screen)

• Ofertele publicate dupa termenul limită oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv 27.11.2017, ora 12.00, vor fi considerate inacceptabile

• Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: oltean_alinaf@yahoo.com

• Răspunsurile vor fi publicate la adresa:  http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

• În situația în care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplinii condițiile de participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul II

Înapoi la știri și anunțuri