14 noiembrie

Furnizare Server si licente

Prezentul anunt corespunde anunțului de publicitate nr.  137620  din data de 14.11.2017    publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri.

1, Anunt de publicitate 

2. Formulare

3. Caiet de sarcini SERVER

4. Caiet de sarcini SQL

5. Caiet de sarcini SO

  • Pentru a asigura identificarea ofertelor de pret in catalogul SEAP , operatorii economici sunt rugați să transmita un e-mail la adresa oana.divricean@gmail.com   în care să confirme încărcarea ofertei, să mentioneze denumirea pozitiei și data si ora la care a fost postată oferta în catalogul electronic SEAP
  • Data limită de postare a ofertei de preț în SEAP: 20.11.2017 ora 12:00
  • Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: oana.divricean@gmail.com .  Răspunsurile vor fi publicate la adresa: http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

Clarificari:

Clarificarea nr. 1  16. 11 2017

Clarificare nr.2     16.11.2017

Înapoi la știri și anunțuri