11 octombrie

Publicatii căsătorii pentru data de 21 octombrie 2017

1. Oros Dacian-Ştefan, 27 ani din Gherla şi Dediu Elena 27 ani din Gherla ora 12

2. Simon Laviniu-Răzvan 29 ani din Gherla şi Berki Ioana-Garofiţa 29 ani din Bonţida ora 12,30

 

In temeiul articolului 285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, Cartea Familiei, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostintă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinte ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la casatorie se va face în scris, cu aratarea dovezilor pe care se întemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 

Înapoi la știri și anunțuri