26 septembrie

Furnizare si montaj echipamente de joaca pentru copii

Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr.123481 din data de 26.09.2017 publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri

Documentele achizitiei:

1. Anunt de publicitate 

2. Caiet de sarcini

3. Formulare

4. Contract

Termen limită de primire a ofertelor de preț în catalogul SEAP este de 02.10.2017, ora 12:00

Informatii suplimentare:

• Ofertele publicate dupa termenul limită oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv 02.10.2017, ora 12.00, nu vor fi luate în considerare.

• Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: oana.divricean@gherla.ro 

• Răspunsurile vor fi publicate la adresa:  http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

• În situația în care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplinii condițiile de participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul II

Înapoi la știri și anunțuri