28 septembrie

PRESTARI SERVICII JURIDICE INFIINTARE GAL-GHERLA

Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr.123409 din data de 25.09.2017 publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri

Documentele achizitiei:

1.Anunt de publicitate 

2.Formulare 

3.Model contract

Termen limită de primire a ofertelor de preț în catalogul SEAP este de 28.09.2017, ora 13:00

Informatii suplimentare:

• Ofertele publicate dupa termenul limită oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv 28.09.2017, ora 13:00, nu vor fi luate în considerare.

• Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro 

• Răspunsurile vor fi publicate la adresa:  http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

• În situația în care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplinii condițiile de participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul II

Raspuns la solicitarea de clarificare nr.10914/28.09.2017

Înapoi la știri și anunțuri