10 august

Elaborare DALI- Reabilitare terenuri de sport în Municipiul Gherla

Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. 114062  din data de 10.08.2017 publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri.

Anunț de publicitate 

Contract

Formulare 

Notă conceptuală

Tema de proiectare

Termen limită de primire oferte: 18.08.2017, ora 12.00

Informatii suplimentare:

• Ofertele publicate în alt termen si sub alt nume decât cel oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv data publicării prezentului anunț și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

• Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: marianagabrus@yahoo.com

• Răspunsurile vor fi publicate la adresa:  http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

• În situația în care ofertantul cu prețul cel mai scăzut nu va îndeplinii condițiile de participare/refuză încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul II.

Înapoi la știri și anunțuri