4 august

HOTĂRÂRE Nr. 1206 din 27 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală

HOTĂRÂRE   Nr. 1206 din 27 noiembrie 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

ART. 11
    (1) Inscripţionarea în limba maternă a denumirii unor localităţi în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se face pe aceeaşi tăbliţă indicatoare, sub denumirea în limba română, folosindu-se aceleaşi caractere, mărimi de litere şi culori, potrivit anexei nr. 2. Inscripţionarea se face atât pe indicatoarele rutiere de intrare, cât şi pe cele de ieşire din localitate.
    (2) Confecţionarea tăbliţelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale.
    ART. 12
    Inscripţionarea în limba maternă a denumirii instituţiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se face printr-o tăbliţă similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor şi culori cu cea inscripţionată în limba română. Tăbliţa se va amplasa sub tăbliţa care conţine denumirea oficială în limba română.

ANEXA 1/9*)
    (la norme)

    *) Anexa nr. 1/9 este reprodusă în facsimil.

    JUDEŢUL CLUJ
____________________________________________________________________________
Nr.  Unitatea             - sat component          Mod de inscripţionare
Crt. administrativ-       - sat aparţinător        în limba maternă
     teritorială          - localitate componentă
____________________________________________________________________________
0            1                             2                                             3
____________________________________________________________________________
       Gherla                    1. Băiţa                                   1. Kero

  

Înapoi la știri și anunțuri