21 iulie

Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MOHOLEA GAVRIL, domiciliat în Comuna Iclod, Satul Orman, nr. 96, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Clujului

                                                           

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MOHOLEA GAVRIL, domiciliat în Comuna Iclod, Satul Orman, nr. 96, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Clujului, f.n., în scopul “Construire casă familială P+M, împrejmuire și branșamente”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 6 m față de stradă și la 1,05 m față de limita de proprietate de la sud-vest.

          Construcţia (casa) va avea regim de înălţime P+M şi o suprafaţă construită de aprox. 131,63 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 07.08.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială P+M, împrejmuire și branșamente”, în Gherla, Str. Clujului, f.n., iniţiată de dl. MOHOLEA GAVRIL.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

         

 

     

Data   20.07.2017

Înapoi la știri și anunțuri