21 iulie

Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. BIRIȘ RADU CRISTIAN VOICU, domiciliat în Gherla, Str. Frasinului, nr. 1, sc. 2, ap. 22, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. G

                                                           

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. BIRIȘ RADU CRISTIAN VOICU, domiciliat în Gherla, Str. Frasinului, nr. 1, sc. 2, ap. 22, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Cdrului, nr. 14A, în scopul “Construire casă familială parter, garaj parter, branșamente utilități și împrejmuire”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 25,15 m față de stradă și la 2,60 m față de limita de proprietate de la sud.

          Construcţiile vor avea regim de înălţime parter şi o suprafaţă construită de aprox. 183,38 mp – locuința și 63 mp - garajul.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 07.08.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială parter, garaj parter, branșamente utilități și împrejmuire”, în Gherla, Str. Codrului, nr. 14A, iniţiată de dl. BIRIȘ RADU CRISTIAN VOICU.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

 

     

Data   20.07.2017

Înapoi la știri și anunțuri