18 mai

SERVICII DE ORGANIZARE A ZILELOR MUN. GHERLA 2017 si servicii conexe. - reluat.

Prezentul anunt corespunde cu anuntul de publicitate nr. 95304/18.05.2017 publicat in SEAP, la rubrica Publicitate - Anunturi din SEAP.

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/caiet%20sarcini%205%20loturi%20reofertate.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/caiet%20sarcini%20toalete%20zile.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/clauze%20contractuale.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/Formulare%20zilele%20orasului%20Gherla.docx

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/invitatie%20artisti%20-%20reluat.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/zilele%20orasului%20-%20reluate/invitatie%20toalete%20-%20reluat.pdf

Oferta va fi depusă la adresa: Strada Bobâlna, nr. 2, oraș Gherla, Jud. Cluj la Registratura Primariei Gherla.

Vă solicităm depunerea ofertelor până în data de 22.05.2017, ora 12:00. Oferta va fi depusă în original în plic sigilat, cu ștampila ofertantului și mențiunea  „ A nu se deschide înainte de data 22.05.2017, orele 12:00”.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la nr. tel/fax 0264241666:

Pușcaș Andreea – consilier Primar: 0721 378 119

Barbos Vlad -  Administrator Public: 0744 788 318

Eventualele solicitări de clarificari vor fi transmise la adresa primarie_gherla@yahoo.com.  Răspunsul la eventualele solicitari de clarificari vor fi postate la adresa http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi , CLARIFICARI ACHIZITII..

 

Înapoi la știri și anunțuri