29 martie

Furnizare cartușe și tonere.

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/cartuse%20si%20tonere/anunt%20publicitate%20cartuse.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/cartuse%20si%20tonere/Contract%20de%20furnizare%20cartuse.docx

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/cartuse%20si%20tonere/Formulare.docx

 

Municipiul Gherla, în calitate de autoritate contractantă, prin prezenta vă invită să participați la procesul de atribuire a contractului de Furnizare cartușe și tonere.

Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publică: achiziție directă, în conformitate cu  art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: bugetul local.

Valoare estimată 47.982 lei fără TVA

Data limită de transmitere a ofertei la sediul AC este:  31.03.2017, ora 12:00.

Ofertele publicate în alt termen și oră decât cel oferit de Autoritatea Contractantă, respectiv data publicării prezentului anunț și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

Înapoi la știri și anunțuri