22 martie

Anunt Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Livezii, nr. 25, în scopul “Construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire și racordare la utilități”

                                

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. BALAZS-BECSI ATTILA și soția BALAZS-BECSI ORSOLYA-LILLA, domiciliați în Gherla, Str. Plugarilor, nr. 33A, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Livezii, nr. 25, în scopul “Construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire și racordare la utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 15 m față de stradă.

          Construcţia (casa) va avea regim de înălţime D+P+M şi o suprafaţă construită de aprox. 185 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 05.04.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire și racordare la utilități”, în Gherla, Str. Livezii, nr. 25, iniţiată de dl. BALAZS-BECSI ATTILA și soția BALAZS-BECSI ORSOLYA-LILLA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

         

     

Data   20.03.2017

                                                            

 

 

Înapoi la știri și anunțuri