17 martie

SERVICII DE INSTRUIRE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE

Prezentul anunt corespunde anuntului de publicitate publicat in SEAP cu nr. 80853/16.03.2017, la rubrica Administrare Publicitate-Anunturi.

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/instruire%20achizitii/anunt%20instruire%20achizitii.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/instruire%20achizitii/Formulare.docx

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la adresa de email: nikitamv2002@yahoo.com.au.

CLARIFICARE nr. 1:

La un curs cu durata de 16 ore repartizat pe parcursul a doua zile consecutive nu este posibila asigurarea unui număr suficient de ore de instruire teoretica si practica care sa permita obtinerea unei certificari ANC. De altfel autoritatea contractanta nu solicită finalizarea instruirii cu examinarea si acordarea certificatului de calificare pentru expert achiziții publice.
Fata de aceste considerente, rugam sa clarificati care este justificarea solicitarii unei certificari ANC a furnizorului de formare, in conditiile in care formarea profesionala a adultilor finalizata cu certificate de participare nu necesita o astfel de certificare.

RASPUNS nr. 1:

In Romania, conform legii, formarea profesionala a adultilor se desfoasoara sub supravegherea Autoritatii Nationale pentru Calificãri (A.N.C.). Aceasta are o serie de atributii, dintre care mentionam coordoonarea procesului de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã a adultilor si elaborarea metodologiilor si instrumentelor necesare implementãrii Cadrului national al calificãrilor si formãrii profesionale continue. De aceea toti formatorii care doresc sa organizeze cursuri autorizate trebuie sa fie acreditati de A.N.C. 

Înapoi la știri și anunțuri