10 martie

„Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Prof. Suto Gyorgy, f.n., în scopul “Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente”,

APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MOȘUȚAN IOAN-ADRIAN, domiciliat în Com. Mintiu Gherlii, Sat Bunești, nr. 55, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Prof. Suto Gyorgy, f.n., în scopul “Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 18 m față de stradă.

          Construcţia (casa) va avea regim de înălţime Sparțial+P şi o suprafaţă construită de aprox. 158 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 22.03.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială cu regim de înălțime Sparțial+P, împrejmuire, racorduri și branșamente”, în Gherla, Str. Prof. Suto Gyorgy, f.n., iniţiată de MOȘUȚAN IOAN-ADRIAN.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

         

 

     

Data   07.03.2017

Înapoi la știri și anunțuri