6 iulie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA ANUNŢĂ – în data de  06.07.2020 INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ELABORARE PUZ ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001-ACTUALIZATĂ- ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ”, ÎN MU

  APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  06.07.2020 INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

ELABORARE PUZ ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001-ACTUALIZATĂ- ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ”,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. CLUJULUI, F.N.

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea construirii unei stații de carburanți .

          INIŢIATOR este dl. HODREA DANIEL.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

 

ELABORARE PUZ ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001-ACTUALIZATĂ- ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ”,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. CLUJULUI, F.N.

în perioada  07.07.2020 – 31.07.2020,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 03.08.2020, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 31.07.2020 -  15.08.2020.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

Înapoi la știri și anunțuri