25 mai

Anunț privind suspendarea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2020

                                                                                                                                

Nr. 7360/22.05.2020

 

 

Anunț privind suspendarea procedurii pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2020

 

 

Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea  coronavirusului SARS-CoV-2 și ținând cont de prevederile Hotărârii nr.24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr.24/14.05.2020, Municipiul Gherla anunță:

Se suspendă procedura pentru acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pe anul 2020 până la data de 31.08.2020, cu posibilitatea prelungirii acesteia în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Documentațiile depuse deja pentru această procedură de acordare a finanțării nerambursabile, aferentă anului 2020, vor fi luate în considerare și se vor solicita completări, în cazul în care se va relua procedura de finanțare după data de 31.08.2020.

 

 

Primar,

 

 

Președinte Comisie

 

Secretar Comisie

 

Înapoi la știri și anunțuri