18 noiembrie

PLAN URBANISTIC GENERAL - CONSULTARE ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR

ANUNŢ   IMPORTANT

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla anunță

 

CONSULTARE ÎN ETAPA ELABORĂRII  PROPUNERILOR

pentru

PLAN URBANISTIC GENERAL

 

DENUMIRE PROIECT: ”Refacere Plan Urbanistic General al Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș

 

INIŢIATOR: Municipiul Gherla

ELABORATOR:  SC INTER PROIECT SRL Cluj-Napoca

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla,

Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24, în perioada  

18.11.2019 - 03.01.2020

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

 

- La studierea documentaţiei ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 18.11.2019 – 03.01.2020 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 12.12.2019, orele 15,00, la sediul primăriei.

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la data dezbaterii publice, adică în perioada 13.12. - 28.12.2019.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primarie_gherla@yahoo.com

 

Data:   18.11.2019

 

DOCUMENTAȚIE

 

CIP-ZONA CENTRALA ISTORICA PROTEJATĂ

Is- ZONA INSTITUȚII PUBLICE 

M- ZONĂ MIXTĂ 

Pa -Zona a terenurilor si unitatilor agricole situate in intravilan

S- ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

U- Procedura de URBANIZARE

 

E-Activitati economice:

EI- ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL

Em-zona de mica productie

ET - ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR

 

G-Gospodarie comunala:

Ed-Zonă aferentă infrastructurii edilitare

Gc- Cimitire - capele

Gd- Rampă de depozitare a deşeurilor

Gdp- Constructii si echipamente ADP

 

L-Locuire:

Lc- ZONA LOCUINȚE COLECTIVE CU PUZ

LcA-ZONA LOCUINȚE COLECTIVE ANSAMBLURI

Lir- Locuinte rurale

Liu-ZONA LOCUINTE  UNIFAMILIALE in mediu urban

 

T-Cai comunicatie:

Tf-Feroviare

Tr- Rutiere

 

V-Zona verde:

Vap-zone verzi scuaruri - gradini, etc.

Vb-ZONĂ VERDE - BALNEARĂ 

Ve-ZONĂ VERDE DE PROTECȚIA APELOR CU CARACTER ECOLOGIC

Vpr-ZONA VERDE CU ROL DE PROTECȚIE

Vs-ZONĂ VERDE - AGREMENT-SPORT-TURISM

 

Plansa drumuri

RLU- Zonificare Gherla

zonificare_Hasdate

zonificare_utr_Baita

zonificare_utr_Silivas

 

 

 

 

 

Înapoi la știri și anunțuri