8 octombrie

Acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

BIROUL I.U.I.C.V.

Str. Bobâlna, nr. 2

NR. IT 29159 / 07.10.2019

 

 

ANUNȚ COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. 4 și 5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili :

 

           

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

POPRIREA

1

RIȚIȘAN CLAUDIU CRISTIAN

Gherla, str. Plugarilor, 12, ap.24

28068 / 05.09.2019;

 

2

ROSTAȘ LINCA

Gherla, str. Plugarilor, 69

28244 /11.09.2019

 

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv 08.10.2019.

            Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, il/o puteți contacta pe domnul/doamna  Fechete Carmen, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

 

 

               PRIMAR,                                                                                        SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                                                    LICĂ MĂHĂLEAN

 

----------------------
 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

BIROUL I.U.I.C.V.

TEL./FAX :0264241926; 0264241666

NR, IT 29160 / 07.10.2019

 

 

ANUNȚ COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. 4 și 5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili :

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

SOMATIA

1

MACSINGO VALENTIN

Gherla, str.V. Alecsandri, 5

28441 /16.09.2019

2

ESZENYI ANA

Gherla, str. Libertății, 4/1

27000 /31.07.2019

3

BOTA ANA

Gherla, str. Bobilna, 19/7

26982 /31.07.2019

4

BOZESAN IOANA-MONICA

Gherla, str. Crișan, 39

28545 /19.09.2019

5

BOTH LENUTA SI RADU

Gherla, str. Mintiului, 145

28677 /23.09.2019

 

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv 08.10.2019.

            Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, il/o puteți contacta pe domnul/doamna  Fechete Carmen, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

 

 

               PRIMAR,                                                         SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                    LICĂ MĂHĂLEAN

 

 

 

Înapoi la știri și anunțuri