8 octombrie

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019 – MARTIE 2020

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019 – MARTIE 2020

 

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat.

 

 

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

 

3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

16

48 

 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

 

4.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

  • proprietarul locuinţei sau succesorul de drept  al acestuia;
  • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
  • titularul contractului de închiriere;
  • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

 

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

 

       - Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar)

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

- Declaratie privind datele cu caracter personal

- Dosar cu şină.

 

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

 

- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

- Factură gaze (luna anterioară);

- Declaratie privind datele cu caracter personal

- Dosar cu şină.

 

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

 

- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Carte de identitate autoturism / motocicleta;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti,

  cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

- Factură energie electrică (luna anterioară);

- Declaratie privind datele cu caracter personal

- Dosar cu şină.

 

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţeisă anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

 

PRECIZARI

 

Mentionăm că cererea și declarația pe propria răspundere va fi primită doar în situația în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte  doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la Direcția de Asistență Socială (camera 18) din cadrul Primăriei Municipiului Gherla,  începând cu data 15 octombrie 2019.

PRELUARE CERERI ÎNCĂLZIRE:

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI : între   orele : 9 – 12

JOI : între   orele : 9 – 12

 

 

 

 

 

Înapoi la știri și anunțuri