27 septembrie

Anunt „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. George Enescu, F.N., în UTR 13 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚ

 APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MĂHĂLEAN CRISTIAN-ȘTEFAN și soția MĂHĂLEAN LOREDANA-LUXANDRA, cu domiciliul în Gherla, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. George Enescu, F.N., în UTR 13 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 36,50 m față de stradă.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime P şi o suprafaţă construită de aprox. 216 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 10.10.2019, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la Construire casă familială P, împrejmuire, și utilități, în Gherla, Str. George Enescu, F.N., iniţiată de MĂHĂLEAN CRISTIAN-ȘTEFAN și MĂHĂLEAN LOREDANA-LUXANDRA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

 

Data   23.09.2019

Înapoi la știri și anunțuri