4 septembrie

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GRĂDINARILOR, NR. 43

APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  30.08.2019

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GRĂDINARILOR, NR. 43

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea desființării construcțiilor existente și construirii unei clădiri de locuințe colective S+P+3E.

          INIŢIATOR este Serestely Ioan – investitor  (pentru Orza Ana și asociații)

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

 

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GRĂDINARILOR, NR. 43

 

în perioada  31.08.2019 – 24.08.2019,

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 25.09.2019, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 26.09.2019 -  10.10.2019.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

Înapoi la știri și anunțuri