1 iulie

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GELU / CLUJULUI, F.N.

APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  01.07.2019

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GELU / CLUJULUI, F.N.

 

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective.

          INIŢIATOR este Serestely Ioan, Serestely Maria și asociații

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

 

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. GELU / CLUJULUI, F.N.

în perioada  01.07.2019 – 26.07.2019,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 26.07.2019, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 27.07.2019 -  10.08.2019.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

 

Înapoi la știri și anunțuri