6 iulie

Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj privind riscul crescut pentru infectarea cu virusul West Nile

INFORMARE

Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr.5508 din 01.07.2019, privind riscul crescut pentru infectarea cu virusul West Nile, vă rugăm să luați următoarele măsuri:

  •  Orice recipient (borcane, cutii conserve, jucării, obiecte/deșeuri material plastic), care ține apa trebuie eliminat, stocat în interior ori golit și răsturnat. Butoaiele, bidoanele și gălețile cu apă pentru udare trebuie acoperite cu capace adecvate care împiedică accesul insectelor. Terenurile virane trebuie igienizate și curățate.
  • Recipientele în care se mențin apă în exterior (vaze cu flori, recipiente pentru adăparea animalelor) vor fi golite prin răsturnare pe sol de două ori pe săptămână și apoi umplute din nou cu apă proaspătă.
  • Sursele de apă (fântâni/puțuri descoperite, expuse la tânțari) vor fi acoperite pentru a împiedica accesul insectelor.
  • Se evită golirea incompletă și menținerea fără apă a bazinelor, deoarece apa reziduală, ori apa de ploaie acumulată, formează habitate favorabile dezvoltării țânțarilor.
  • Dacă există acumulări de apă rezultate din scurgeri de la conducte, hidranți, camine de vizitare, drenuri și canale de drenaj și evacuare a apei incorect întreținute și colmatate, se recomandă remedierea problemelor, curățarea și decolmatarea rigolelor, drenurilor și a burlanelor.
  • Se verifică dacă există focare larvare active la nivelul canalelor pluviale cu spațiu pentru sedimentare, fântânilor arteziene și se tratează cu produse larvicide.
  • De preferință, nu se țin anvelopele sub cerul liber pentru a nu acumula apa de ploaie. Acestea se ridică de pe terenurile virane, iar dacă sunt reutilizate în alte scopuri în gospodării se umplu cu pământ sau nisip pentru a nu acumula apa în partea inferioară.
  • Dacă există arbori cu scorburi, acestea  trebuie plombate

 

Înapoi la știri și anunțuri