26 iunie

Acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. Bobalna, nr. 2

NR. 25319 /  06.06.2019

 

ANUNT COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. (5) din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,  comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

 

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL AL CONTRIBUABILULUI

NOTIFICARE NR.

1

SC LIGHT ENERGY ONE SRL

Gherla, STR. 1 Decembrie 1918 nr. 3 sc A ap. 6

25318 / 06.06.2019

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului,  respectiv  din 07.06.2019.

            Se pot solicita clarificari in legatura cu acest anunt la sediul nostru, sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 212, persona de contact STEIU CRISTIAN.

 

 

               PRIMAR,                                                            SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                HORATIU  MAHALEAN

 

Înapoi la știri și anunțuri