12 iunie

Comunicare rezultat evaluare proiecte, conform Legii nr.350/2005

 

COMUNICAT

privind rezultatul  evaluării proiectelor depuse pentru obținerea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla pe anul 2019, în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005

 

 

            În perioada  05 iunie 2019- 11 iunie 2019  a avut loc sesiunea de selecție și evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Gherla pe anul 2019, în baza Legii nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

         

            Rezultatele evaluării sunt prezentate in tabelul următor:

 

Categorii de proiecte

Suma aprobata prin Programul anual

 - lei-

Număr proiecte

Depuse

Admise

Respinse

Culturale, de tineret, programe de protecție a mediului, învățământ, programe de sănătate publica, activități sportive(altele decât cele menționate la sport) și sociale

30.000,00

13

13

0

Sport

100.000,00

3

3

0

Culte religioase

50.000,00

7

7

0

Promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla

20.000,00

4

4

0

TOTAL

200.000,00

27

27

0

 

  1. Proiecte culturale, de tineret, programe de protecția mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive(altele decît cele menționate la punctul II) și sociale

 

Nr. crt

Solicitant

Număr de înregistrare

 

Titlul proiectului

Punctaj

  1.  

 

Asociația ,,Oastea Domnului” filiala Gherla

7041/04.06.2019

,,Implică-te, adoptă un bunic”

77,6

2. 

Ansamblul ,,Dansatorii de pe Someș” Gherla

6775/30.05.2019

,,Tradiție și port popular românesc dincolo de hotare”

71,6

3.

Asociația Filantropia Ortodoxă, filiala Gherla

7026/04.06.2019

,,Amenajare sală multifuncțională- în beneficiul proiectului Socio-educativ ,,Sfântul Stelian”, plus dotare bucătărie, de la demisolul parohiei Gherla III, plus amenajare bucătărie ce deservește centrul social”

69,4

4.

Asociația Culturală ,,Valea Someșului” Gherla

6622/28.05.2019

,,Cultura tradițională gherleană în Europa”

66,8

5.

Katona Daniela- Lucia

7012/04.06.2019

Festival concurs regional,,Micii meșteri-mari”

63,6

6.

Asociația ,,Ana Ipătescu” Gherla

6564/27.05.2019

,,Diversitate culturală și toleranță”

61,8

7.

Fundația ,, Porțile Deschise”Gherla- Centrul de zi pentru copii

6962/03.06.2019

,,Prevenirea abandonului și instituționalizării cpilului”

59,8

8.

Fundația Creștină ,,Sf. Nicolae” Gherla

6982/04.06.2019

,,Șezătoare gherleană în anul omagial al satului românesc-2019”

59,2

9.

Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși din Gherla

7025/04.06.2019

,, Dacă tinerețea ar știi și bătrânețea ar putea- decizii în viață” Ediția a IV-a

58,8

10.

Asociația ,,Adventure Academy” Gherla

7003/04.06.2019

,,Centru de vară ,,Cuibul copilăriei”

56,4

11.

Asociația ,,ALTERNATIVA S PLUS” Gherla

7044/04.06.2019

,,Zilele culturale maghiare gherlene- de Sfântul Stefan”

55,8

12.

Asociația ,,HONORABILIS” Gherla

7049/04.06.2019

,,Tineri voluntari maghiari în slujba comunității gherlene”

51

13.

Kasza Rozsi

7037/04.06.2019

,,Programe educaționale și sociale pentru copii și tinerii gherleni”

50,8

 

2. Proiecte de implementare a programelor sportive

 

Nr. crt

Solicitant

Număr de înregistrare

 

Titlul proiectului

Punctaj

1.

 

Clubul Sportiv ATLETIC OLIMPIA Gherla

 

7035/04.06.2019

,,Promovarea sportului de performanță”

83,2

2.

 

Asociația Sportivă VIITORUL Gherla

7036/04.06.2019

,,Promovarea tinerelor speranțe din sportul gherlean”

78,2

3.

Asociația Club Sportiv ARMENOPOLIS Gherla

7042/04.06.2019

,,Promovarea tinerelor speranțe din sportul gherlean”

77,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proiecte ale unităților de cult religios

 

Nr. crt

Solicitant

Număr de înregistrare

 

Titlul proiectului

Punctaj

1.

Parohia Reformată Gherla

6656/28.05.2019

,,Lucrări reparații acoperiș, înlocuire țiglă și tablă, zugrăveli exterioare, reparații interioare, reparații utilități”

81

2. 

Protopopiatul Ortodox Gherla

7024/04.06.2019

,,Înlocuire geamuri și ușă exterioară Bisericuță”

74,8

3.

Parohia Greco-Catolică Gherla II

7034/04.06.2019

,,Amenajare scări exterioare”

61,6

4.

 

Parohia Ortodoxă Gherla III

7023/04.06.2019

,,Continuare lucrări de pavare a Bisericii Mari cu piatră de granit de 2 cm”

61,2

5.

Parohia Ortodoxă Hășdate

7005/04.06.2019

,,Reparații gard și amenajare parcare biserică”

59,6

6.

Parohia Ortodoxă Băița

7031/04.06.2019

,, Lucrări de finisaje interioare la casa parohială nouă”

58,2

7.

Parohia ,,Sf. Cuv. Parascheva” Gherla IV

6983/04.06.2019

,,Reparații/ înlocuire sistem de sonorizare Parohia Sf. Cuv Parascheva, Gherla IV”

58

 

4. Proiecte de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla

 

Nr. crt

Solicitant

Număr de înregistrare

 

Titlul proiectului

Punctaj

1.

Asociatia ,,Dansatorii de pe Someș” Gherla

6852/31.05.2019

,,Gherla altfel- Tradiție și port popular”

91,8

2.

Asociația Culturală ,,Valea Someșului” Gherla

 

6623/28.05.2019

,,Cultura tradițională gherleană în Europa”

91.6

 

 

3.

ACPAB Armenopolis Gherla

6684/29.05.2019

,,Organizare Expo Internaționala Gherla 2019”

62,2

4.

Asociația ,,Adventure Academy”

Gherla

7004/04.06.2019

,,Anotimpuri în Armenopolis”

60,8

 

 

Comisia de selecție și evaluare :

 

  1. Trif Iulia-Maria – președinte ___________________
  2. Lupas Reka- membru _______________________
  3. Zsoldos Cosmin- membru ___________________
  4. Jecan Flavia -  membru_________________
  5. Ciciovan Nicoleta-Marinela- membru ______________

                     

  Secretar Comisie,

Oltean Alina-Florina

Înapoi la știri și anunțuri