25 aprilie

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA 2019

/web/upload/achizitii%20publice/Fonduri%20nerambursabile/Fonduri%20nerambursabile%202019/54943392.jpgPrimăria Municipiul Gherla, cu sediul în Gherla str.Bobîlna nr 2, va acorda pentru anul 2019 finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes local

Termenul limita de depunere documentatie : 04.06.2019 ora 14.00

Anunț de participare la selecția publică de proiecte

Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gherla alocate pentru activități nonprofit de interes local

Formulare tipizate: 

Cerere de finanțare - Cerere de finanțare - unități de Cult religios 

                                - Cerere de finanțare - structuri sportive

                                - Cerere de finanțare - cultură, tineret, programe de protecție a mediului, învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive(altele decât cele trecute la sport) și sociale

                                - Cerere de finanțare - promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla

Model de Buget narativ

Model de CV pentru responsabilul de proiect

Anexa B - Declarație de imparțialitate

Anexa C- Declarație persoane juridice

Anexa D - Declarație art.12 din Legea nr.350/2005

Anexa 1 - aferentă Contractului de finanțare

Anexa 2 - aferentă Contractului de finanțare

Anexa 3  - aferentă Contractului de finanțare

Informatii suplimentare:

Nu se admite depunerea documentației dupa termenul limită stabilit .

Eventualele clarificări și informații suplimentare por fi transmise la adresa oltean_alinaf@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate la adresa http://gherla.ro/informații/știri-și-anunțuri 

Înapoi la știri și anunțuri