23 aprilie

Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MARIAN FLORIN și soția MARIAN CORINA-AURELIA, cu domiciliul în Gherla, Str. Victoriei, nr. 9A, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu”

 APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. MARIAN FLORIN și soția MARIAN CORINA-AURELIA, cu domiciliul în Gherla, Str. Victoriei, nr. 9A, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Reformei, F.N., în UTR 13 Gherla, în scopul “Construire casă familială P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 19,15 m față de stradă, iar garajul fiind retras la 2,65 m față de stradă.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime P+M şi o suprafaţă construită de aprox. 96 mp, iar garajul aprox. 62 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 03.05.2019, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la Construire casă familială P+M, garaj auto P, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, în Gherla, Str. Reformei, F.N., iniţiată de MARIAN FLORIN și MARIAN CORINA-AURELIA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

 

Data   19.04.2019

Înapoi la știri și anunțuri