26 martie

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+M, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. CĂLĂRAȘI, NR. 54

APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  25.03.2019

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+M, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. CĂLĂRAȘI, NR. 54

 

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea construirii  a două imobile de locuințe colective P+1E+M, amenajări exterioare și branșamente utilități.

          INIŢIATOR este dl. Jimborean Mihai, proprietar al imobilului.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

 

CONSTRUIRE DOUĂ IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+M. AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. CĂLĂRAȘI, NR. 54

 

în perioada  25.03.2019 – 18.04.2019,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 18.04.2019, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 18.04.2019 -  03.05.2019.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

 

Înapoi la știri și anunțuri