4 decembrie

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII   PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                           ANUNŢĂîn data de  04.12.2018

 

         CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII 

 PROPUNERILOR PRELIMINARE

 

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

PENTRU

SCHIMBARE UTR ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN UTR ZONĂ MIXTĂ: SERVICII, SPAȚII AGREMENT, SPORT, CAZARE, RECUPERARE

 

AMPLASARE:  MUNICIPIUL GHERLA, STR. FIZEȘULUI, NR. 20

INIŢIATOR: SC PRODUSE CERAMICE SA, cu sediul în Gherla, str. Fizeșului, nr. 14

ELABORATOR: SC ARHIDOM SRL, Cluj-Napoca, Str. Măceșului, nr. 19C / SC LINIE PUNCT SRL, Cluj-Napoca, Str. Al. Vlahuță, bl. lama B

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla,

Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24, în perioada   05.12.2018 – 04.01.2019

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

 

- La studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 05.12.2018 – 04.01.2019 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 08.01.2019, orele 10.00, la sediul primăriei.

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 05.01.2019 -  20.01.2019.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primarie_gherla@yahoo.com

Înapoi la știri și anunțuri