29 noiembrie

Elaborare „Plan de Urbanism de Detaliu”

APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. PETREAN RAREȘ-PETRU-PAVEL și soția PETREAN RAMONA-COSMINA, cu domiciliul în Gherla, Str. Pajiștei, nr. 44,  Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Pajiștei, nr. 44, în UTR 13, în scopul “Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 28,35 m față de stradă și la 1,0 - 1,3 m față de limitele de proprietate de la nord, est și sud.

          Construcția nouă va avea regim de înălţime P+E şi o suprafaţă construită de aprox. 75 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 14.12.2018, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. PAjiștei, nr. 44, iniţiată de PETREAN RAMONA-COSMINA și PETREAN RAREȘ-PETRU-PAVEL.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

 

Data   27.11.2018

Înapoi la știri și anunțuri