16 noiembrie

Acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Str. Bobâlna, nr. 2

NR. IT 29337 / 14.11.2018

 

ANUNȚ COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. 4 și 5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili :

         

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

POPRIREA

1

CODREA VLĂDUȚ

TEILOR, 2A

29310/12.11.2018

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv 15.11.2018

            Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, il/o puteți contacta pe domnul/doamna  Fechete Carmen, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

 

               PRIMAR,                                                                         SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                                     LICĂ MĂHĂLEAN

---------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Str. Bobâlna, nr. 2

NR. IT 29395 / 14.11.2018

 

ANUNȚ COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. 4 și 5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili :

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

SOMATIA

1

PIPER IULIANA MAGDALENA

MIHAI VITEAZU, 1

29122/06.11.2018

 

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv 15.11.2018.

            Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, il/o puteți contacta pe domnul/doamna  Fechete Carmen, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

               PRIMAR,                                                         SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                    LICĂ MĂHĂLEAN

 

---

 

Înapoi la știri și anunțuri