15 noiembrie

Anunt de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal

APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  14.11.2018

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

MODIFICAREA UNOR REGLEMENTĂRI URBANISTICE SPECIFICE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE PREPARATE CARNE, BIROURI ADMINISTRATIVE, PLATFORME BETONATE, PARCAJE, DRUMURI DE ACCES, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, PE UN TEREN AFLAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI GHERLA,

 STR. LIVIU REBREANU, F.N.

 

INIŢIATOR: SC MARIFLOR PRODCOM SRL, cu sediul în Gherla, Str. Liviu Rebreanu, nr. 56

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

 

în perioada  15.11.2018 – 10.12.2018,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 10.12.2018, orele 10.00.

          Observaţiile, în scris, sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 11.12.2018 -  26.12.2018.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

 

Înapoi la știri și anunțuri