8 noiembrie

Acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Str. Bobâlna, nr. 2

NR. IT 29112 / 06.11.2018

 

ANUNȚ COLECTIV

 

            In temeiul art. 47 alin. 4 și 5 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili :

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

SOMATIA

1

BALLA IULIANA

MINTIULUI, 36

27194/06.09.2018

2

ROSTAȘ AFINEL

SILIVAȘ SAT, 8

27266/10.09.2018

3

MURESAN IOSIF

MINTIULUI, 132

27509/18.09.2018

4

LOOR GASPAR

A. IANCU, 4/62

27405/14.09.2018

5

DUMITRU ANDREI

DUMBRAVEI, 82

27370/13.09.2018

6

OLTEAN IOAN

BOBILNA, 3

27414/14.09.2018

7

FILEP  IOAN SI COPROPR.

F. DEALULUI, 3

23115/17.09.2018

 

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se consideră communicate in termen de 15 zile de la data afișării anunțului respectiv 07.11.2018.

            Dacă aveți nelămuriri in legătură cu acest anunț, il/o puteți contacta pe domnul/doamna  Fechete Carmen, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

 

               PRIMAR,                                                         SEF BIROU I.U.I.C.V.

        IOAN NESELEAN                                                    LICĂ MĂHĂLEAN

 

 

Înapoi la știri și anunțuri