19 octombrie

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale pot solicita forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere.

ROMÂNIA                                                                                                         PRIMAR

JUDEȚUL CLUJ                                                                                       NESELEAN IOAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Gherla, urmarea aprobării Legii nr.192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

anunță persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale

care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale că pot solicita forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere.

 

Solicitările se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

 

În scopul verificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite. Acesta se aprobă prin dispoziția primarului și se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

 

Remunerarea activității sezoniere, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 

Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a trasmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.

Pe baza acestei situații primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.

 

Prevederile Legii nr.192 din 19 iulie 2018 se aplică începând cu data de 22 octombrie 2018.

 

În acest scop,

 

  • pentru întocmirea Planului de activități sezoniere pentru anul 2018, solicitările se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, str.Bobîlna, nr.2 – Registratură/Secretariat, până la data de 26.10.2018;
  • pentru întocmirea Planului de activități sezoniere pe anul 2019, solicitările privind activitățile sezoniere ce se vor efectua de către beneficiari de venit minim garantat se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, str.Bobîlna, nr.2 – Registratură/Secretariat, până la data de 09.11.2018.

 

 

Șef serviciu SPAS

Caraba Rozsika

 

Înapoi la știri și anunțuri