12 septembrie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA   ANUNŢĂ – în data de  11.09.2018 CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

  APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  11.09.2018

 

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

DENUMIRE PROIECT: ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE, CONSTRUIRE ȘI DOTARE ANEXE AGRICOLE PENTRU PROCESARE ȘI DEPOZITARE FRUCTE, AMENAJARE BAZIN DE APĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

 

AMPLASARE:  MUNICIPIUL GHERLA, Str. DN1C (Drumul Roman), F.N.

INIŢIATOR: SC COUNTRY FRUITS SRL, cu sediul în Com. Mânăstireni, Sat Mănăstireni, nr. 143, Jud. Cluj

ELABORATOR: SC ARCHIPERAS SRL, Str. Gh. Doja, FN, Bl. Yi, et. IV, ap. 17C

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla,

Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24, în perioada   12.09.2018 – 08.10.2018

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

 

- La studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 12.09.2018 – 08.10.2018 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 09.10.2018, orele 10.00, la sediul primăriei.

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 08.10.2018 -  23.10.2018.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primarie_gherla@yahoo.com

Înapoi la știri și anunțuri