5 septembrie

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

                                                                                                              APROBAT

                            PRIMAR,

                              NESELEAN IOAN

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

ANUNŢĂîn data de  31.08.2018

 

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII 

PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

DENUMIRE PROIECT: REAMENAJARE / MODERNIZARE / EXTINDERE MAGAZIN KAUFLAND ȘI CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, PARCĂRI, MODIFICARE RECLAME, REFACERE ACCESE, FAȚADE ȘI COPERTINA PRINCIPALĂ, MODIFICARE IMBISS, DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEMURI ȘI PANOURI PUBLICITARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER

 

AMPLASARE: Municipiul Gherla, Str. Hășdății, nr. 1

INIŢIATOR: KAUFLAND ROMÂNIA SCS, prin dezvoltator RC EUROPE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în București, sectorul 1, str. Alexandru Constantinescu,  nr.   35  , bl.  35 , et. 2, ap. 7

ELABORATOR: SC MULTINVEST SRL, Str. Gheorghe Doja, nr. 67, Tg. Mureș

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla,

Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24, în perioada   01.09.2018 – 25.09.2018

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

 

- La studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 01.09.2018 – 25.09.2018 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 26.09.2018, orele 10.00, la sediul primăriei.

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 26.09.2018 -  10.10.2018.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primarie_gherla@yahoo.com

Înapoi la știri și anunțuri