3 august

Acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. BOBALNA  NR. 2

NR.  20168/ 5/  02.08.2018

 

 

                                         ANUNT COLECTIV

 

      In temeiul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili :

 

           

NR.   CRT

CONTRIBUABIL

DOMICILIUL FISCAL  AL

CONTRIBUABILULUI

SOMATIA

SI TITLUL EXECUTOR

1

 

 

 

2

COVACI PORTOCALA

CART. HASDATE 38

1698/05.06.2018

3

ROSTAS LUCIAN

CART. HASDATE 38

1850/06.06.2018

4

CROITORU VASILE

STR. PRIMAVERII 13/20

1853/24.05.2018

5

LINGURAR ALUNITA

CART. HASDATE 67

595/10.07.2018

6

TEGHER OVIDIU ANDREI

PRIMAVERII 16/92

608/11.07.2018

7

VERES  BOGDAN

CIMPULUI 10

607/25.06.2018

 

 

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentele acte administrative fiscale se considera communicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului respective 03.08.2018.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, il/o puteti contacta pe domnul/doamna  Pop Marioara, la sediul nostru sau la numarul de telefon 0264241926. inter. 118.

 

 

               PRIMAR,                                                         SEF BIROU I.U.I.C.V.

        NESELEAN IOAN                                                  LICA MAHALEAN

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. BONALNA NR. 2

NR.  20168/5/02.08.2018

 

NOTA INTERNA

 

                                                   CATRE,

                                                           SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

                                                           

            In vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actului administrativ fiscal prin publicitate, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (3) din Legea. 207/2015,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa afisati in data de 03.08.2018, pe pagina de Internet www.gherla.ro, anuntul nr.  20168/5/02.08.2018, anexat prezentei note interne.

            Va invederam sa respectati data afisarii specificata mai sus, pentru indeplinirea conditiilor legale privind comunicarea actului administrativ fiscal prin PUBLICITATE.

            Va multumim pentru colaborare.

 

           

                PRIMAR,                                                                      SEF BIROU I.U.I.C.V.

       NESELEAN IOAN                                                                  LICA MAHALEAN

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. BOBALNA NR. 2

NR. 20168/5/02.08.2018

 

PROCES-VERBAL

           privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

                                            Nr. 20168/5/02.08.2018

 

            Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2)  din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscala,  subsemnata Pop Marioara avand functia de referent, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (3) din Legea 207/2015,  la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

            In acest sens s-a afisat in data 03.08.2018, concomitent la sediul Consiliului local al municipiului Gherla si pe pagina de Internet www.gherla.ro, anuntul nr. 20168/5/02.08.2018.

 

 

 

 

      PRIMAR,               SEF BIROU I.U.I.C.V.                   SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

 NESELEAN IOAN             LICA MAHALEAN

 

                                         

 

                               

Înapoi la știri și anunțuri