20 iulie

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - SERVICII, SPAȚII AGREMENT, SPORT, CAZARE, RECUPERARE,

  APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  20.07.2018

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

SCHIMBARE UTR ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN UTR ZONĂ MIXTĂ: SERVICII, SPAȚII AGREMENT, SPORT, CAZARE, RECUPERARE,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. FIZEȘULUI, NR. 20

 

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială în zonă mixtă de servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare.

          INIŢIATOR : SC PRODUSE CERAMICE SA, cu sediul în Gherla, str. Fizeșului, nr. 14.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

 

SCHIMBARE UTR ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN UTR ZONĂ MIXTĂ: SERVICII, SPAȚII AGREMENT, SPORT, CAZARE, RECUPERARE,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. FIZEȘULUI, NR. 20

 

în perioada  21.07.2018 – 16.08.2018,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 20.08.2018, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 16.08.2018 -  31.08.2018.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

 

Înapoi la știri și anunțuri