29 iunie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA     ANUNŢĂ – în data de  28.06.2018 INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

                                                                                        APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  28.06.2018

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

REAMENAJARE / MODERNIZARE / EXTINDERE MAGAZIN KAUFLAND ȘI CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, PARCĂRI, MODIFICARE RECLAME, REFACERE ACCESE, FAȚADE ȘI COPERTINA PRINCIPALĂ, MODIFICARE IMBISS, DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEMURI ȘI PANOURI PUBLICITARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER

 

în Municipiul Gherla, Str. Hășdății, nr. 1

 

          INIŢIATOR este KAUFLAND ROMÂNIA SCS, prin dezvoltator RC EUROPE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în BUCUREȘTI, sectorul 1, str. ALEXANDRU CONSTANTINESCU,  nr.   35  , bl.  35 , et. 2, ap. 7

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a P.U.Z.

în perioada  29.06.2018 – 23.07.2018,

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 23.07.2018, orele 12.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 23.07.2018 -  07.08.2018.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

Înapoi la știri și anunțuri