18 iunie

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

  ANUNŢĂîn data de  18.06.2018

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE, CONSTRUIRE ȘI DOTARE ANEXE AGRICOLE PENTRU PROCESARE ȘI DEPOZITARE FRUCTE, AMENAJARE BAZIN DE APĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE,

 

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. DN1C (Drumul Roman), F.N.

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în scopul : ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE, CONSTRUIRE ȘI DOTARE ANEXE AGRICOLE PENTRU PROCESARE ȘI DEPOZITARE FRUCTE, AMENAJARE BAZIN DE APĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE.

 

          INIŢIATOR este SC COUNTRY FRUITS SRL, cu sediul în Com. Mânăstireni, Sat Mănăstireni, nr. 143, Jud. Cluj

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a P.U.Z.

în perioada  18.06.2018 – 13.07.2018,

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 16.07.2018, orele 12.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 16.07.2018 -  31.07.2018.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

Înapoi la știri și anunțuri