12 iunie

Achizitie Servicii de cadastru- cadastrare sistematica 2

 

Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1016940 din data de  12.06.2018 ora 09:45 publicat în  SICAP, la secțiunea  Publicitate-Anunțuri.

1. Documentatie de atribuire (anunt, caiet de sarcini, model de contract)

2. Formulare ( fisier editabil)

  • Pentru a asigura identificarea ofertelor de pret in catalogul SEAP , operatorii economici sunt rugați să transmita un e-mail la adresa oana.divricean@gmail.com   în care să confirme încărcarea ofertei, să mentioneze denumirea pozitiei și data si ora la care a fost postată oferta în catalogul electronic SICAP

  • Data limită de postare a ofertei de preț în SICAP: 15.06.2018 ora 12:00
  • Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email: oana.divricean@gmail.com .  Răspunsurile vor fi publicate in cadrul prezentului anunt.

Clarificari:

Înapoi la știri și anunțuri