16 mai

Căsătorii pe data de 26 mai 2018

1. Bal Valentin-Cornel, 25 ani din Gherla și Topciu Andreea-Maria, 25 ani din Gherla ora 11,30.

2. Lup Petru-Rareș, 38 ani din Gherla și Bria Adriana-Maria, 23 ani din Gherla ora 16.

 

 

În temeiul art. 285 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe al legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Înapoi la știri și anunțuri