23 martie

ANUNT LICITAŢIE PUBLICĂ

SE APROBĂ

                                                                                               PRIMAR

                                                                                      NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

cu sediul în Gherla, str. Bobâlna, nr. 2

Cod fiscal 4349071, telefon 0264/241926, fax 0264/241666

 

ANUNŢĂ

LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU URMĂTOARELE :

 

 

  1.    Concesionare teren în suprafață de 2789 mp situat în Municipiul Gherla str. Parcului , F.N. pe o durată de 49 ani în vederea amenajării de parcări și locuri de joacă
  2. 1. Persoanele interesate pot intra în posesia caietelor de sarcini de la camera 24, Direcția Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din sediul Primăriei Municipiului Gherla.
  1. 2. Contravaloarea unui caiet de sarcini este de 20 lei, sumă ce se va achita la caseria primăriei, camera 12.

2.   3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 10.04.2018

  1. 1. Data limită de depunere a ofertelor este de 18.04.2018 inclusiv.

3.  2. Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla de pe str. Bobâlna, nr. 2, camera 28.

3.   3. Fiecare ofertă se va depune într-un singur exemplar.

4.  Deschiderea ofertelor se va face în data de 19.04.2018 orele 10,00 la sediul   Primăriei Municipiului Gherla.

5.  Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj.     Secţia litigii de muncă, comercială şi contencios administrativ Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2 – 4, tel. 0264/596110.

Termenele – 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă, sau după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat de soluţionare a cererii art. 11 ( 1 ), lit. a din Legea nr. 544/2004.

6. Anunţul la licitaţie s-a transmis în vederea publicării în data de 21.03.2018

 

Înapoi la știri și anunțuri