Decembrie/REFERAT și HCL privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr. 3A jud. Cluj

Noiembrie/HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

Noiembrie/HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

Noiembrie/PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla

Octombrie/Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă familiară cu regim de înălțime S+P, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str. Ciocârliei F.N

Octombrie/Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei staţii de bază pentru comunicaţii electronice RCS&RDS în localitatea Silivaș nr. 93, localitate componentă a Municipiului Gherla

Septembrie/Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/26.07.2012 referitoare la componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia

Septembrie/Privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și Dotare Biblioteca Municipală Gherla"

Septembrie/Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare Străzi Lotul 6, Grupa 3 din Municipiul Gherla, Judetul Cluj

Septembrie/privind schimbarea destinației din pășune în teren construcții, a două terenuri aparținând domeniului public situat în SILIVAȘ – localitate componentă a Municipiului Gherla și punerea la dispoziția "Proiectului regional de dezvoltare a infras

August/Proiect privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

August/Proiect privind acceptarea unei donații de teren de la Sortilemn SA

August/ Proiect HCL pentru aprobarea unor cheltuieli