Ianuarie/Proiect privind abrogarea HCL nr. 53 din 10.07.2014 și adoptarea unei noi hotărâri referitor la parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466) cu nr.top 1138 / 3/1/2 /1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1, proprietatea publică a Municip

Decembrie/Proiect privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

Decembrie/Abrobarea contului de executie la 30.11.2016 a bugetului local

Decembrie/Regulamentul  serviciului de salubrizare a  municipiului  Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

Decembrie/Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor -  perioada 2017 – 2019

Decembrie/ R A P O R T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Decembrie/HCL privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi

Decembrie/REFERAT și HCL privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr. 3A jud. Cluj

Noiembrie/HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

Noiembrie/HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

Noiembrie/PROIECT HOTĂRÂRE privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla

Octombrie/Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei staţii de bază pentru comunicaţii electronice RCS&RDS în localitatea Silivaș nr. 93, localitate componentă a Municipiului Gherla

Octombrie/Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă familiară cu regim de înălțime S+P, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla str. Ciocârliei F.N

Septembrie/Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/26.07.2012 referitoare la componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia

Septembrie/Privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și Dotare Biblioteca Municipală Gherla"